Party Museum & Wedding Processing (Kinetic Performance) by APXIV (RUS)Curated by Calculation consisting of Valentina Makarova and Kirstine Skov Hansen

Party Museum

Festen er en væsentlig kulturel komponent i vores liv. Festen har rødder i den dybe fortid og ældgamle rituelle praksisser. På trods af den moderne verdens sekularisering har festen bevaret sin betydning som symbolsk handling, hvor en festlig ceremoni skaber gensidig udveksling af symbolsk og kulturel kapital. APXIV vil dykke ned i emnet og præsentere det i Party Museum.
(ENG)
Party is an important cultural component of our life. The roots of the party go back into the deep foretime and to ancient ritual practices. Despite the secularization of the modern world the party still retains the symbolism of actions and in party’s ceremonial realizes the mutual exchange of symbolic and cultural capital. To uncover this topic APXIV conducts their investigation and presents it in the Party Museum.


Wedding Processing (Kinetic Performance)

Projektet omfatter en abstrakt modellering af virkeligheden som en grundlæggende uafklaret process. Objekters tiltrækning vil skabe en pulserende struktur. Kombinationen af traditionelt ritual og teknologi gør det muligt at inkludere kinetisk interaktion via noise- og videokunst. Analyse af data-virkeligheder lader teknologien trænge ind i det menneskelige sind.
(ENG)
Project involves the abstract modeling of the reality as a fundamentally unresolved process. The attraction of subjects is supposed to work as a pulsating structure. The combination of traditional ritual and technology enables the event to include kinetic interaction with the noise and video art. Analyzing data of reality enables technology to go into the human mind.

APXIV - Uafhængig selvorganisereret kunstnergruppe fra Moskva.

APXIV:
Anastasia Soboleva
Anna Kobzeva
Gosha Golitsyn
Danya Orlovsky
Katya Granova
Lika Gomiashvili
Maria Cheloyants
Nikita Kaem
Olga Klimovitskaya
Ruslan Polanin
Sofya Ovchinnikova and Leo Kem
Vladimir Savostin
Ya Nzi

Calculation – Kurateringsprojekt for kunstnerisk udveksling og interkulturel research.

APXIV: https://www.facebook.com/APXIV/
Calculation: https://www.calculation.space/

Udstillingen er aktuel fra d. 24 maj - 31. maj 2019